Payment

วิธีการชำระเงิน

โอนผ่านธนาคาร,โอนผ่านตู้ATMเพื่อเข้าบัญชี

ธนาคารกสิกรเลขบัญชี 283-2-31719-8

 

ชื่อเนาว์รัตน์ สวิงคูณ

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งใบสลิป หรือ หลักฐานการโอนเงินมาที่เบอร์ 089-003-1342 หรือ ส่งสแกนใบสลิปไปที่bestandbluegem@windowslive.com หรือส่งใบสลิปไปที่ @Line

 

Payment
KASIKORNBANK Bank Transfer

 

Account Name: Naowarat Sawingkoon
Account Number: 283-2-31719-8

After payment, please send slip or evidence of payment at phone 089-003-1342 or send scans slip to bestandbluegem@windowslive.com or send scans slip to @Line